VIETNAM INTELLECTUAL FEDERATION
Giới thiệu về TTTV

Giới thiệu Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam (TTTV)

 

 

Tên giao dịch tiếng Việt: Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam.

Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Intellectual Federation.

 

Tên viết tắt: TTTV.

Giá trị cốt lõi là Tâm – Tài – Trí – Việt.

ConnectingTalents - Intellectual People!

 

Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam (TTTV) là tổ chức chính trị - xã hội  trực thuộc Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam, TW Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam; Theo quyết định số: 47/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ; thực hiện chức năng và nhiệm vụ xây dựng - phát triển các công tác chính trị xã hội ở lĩnh vực chuyên môn phát triển Hiền tài Trí thức – Trí tuệ - Tài năng của người Việt; phạm vi mở rộng bao gồm các hoạt động thanh thiếu niên toàn quốc về mọi mặt Đời sống, Văn hóa, Học tập, Việc làm, Sáng chế khoa học, Sở hữu trí tuệ, Công tác Tìm kiếm - Tuyển dụng và Đào tạo Hiền tài đất Việt,... thiên về Tôn vinh các giá trị, vẻ đẹp, trí tuệ - tài năng của tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước; đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, từ đó tạo ra một hình tượng mẫu để các thế hệ kế cận tham khảo, học tập và làm theo để ngày một nhiều Hiền tài - Trí tuệ đỉnh cao hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ngày một tươi đẹp, to lớn và vững mạnh hơn.

 (Câu nói nổi tiếng của vị Tiến sĩ triều Lê, Thân Nhân Trung (1419-1499), người xã Yên Ninh, huyện Yên Dũng, nay là thôn Yên Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; cũng chính là Tôn chỉ,Tiêu chí, Mục đích, Giá trị và Ý nghĩa tốt đẹp  mà TTTV hướng tới giữ gìn và phát triển cho Đất nước – Dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn).

Là nền tảng khơi nguồn nguyên khí cùng với Tôn chỉ phát huy ý nghĩa – giá trị tốt đẹp của TTTV:

 “Hiền tài là Trái tim và Bộ não quốc gia, là tinh hoa dân tộc, là phúc lớn của muôn dân trăm họ và là kim chỉ nam của hành động sống, chuẩn mực sống cho toàn nhân loại”.

                  Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam (TTTV) được thành lập năm 2012; tiền thân là lực lượng nòng cốt của Đội ngũ Trí thức - Trí tuệ Tài năng - Những thủ lĩnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên với sự uy tín hàng đầu trong các hoạt động vì cộng đồng – xã hội ; với sự góp sức của  những Tài năng, Đại sứ, Hoa khôi, các giáo sư, tiến sĩ đến từ các trường Đại học hàng đầu cả nước; và các lãnh đạo cơ quan ban ngành - đoàn thể cùng chung lý tưởng, hành động, cống hiến Tâm trong sáng - Tài năng vượt trội - Trí tuệ đỉnh cao cho các hoạt động vì lợi ích chung tốt đẹp của quốc gia - dân tộc, trong đó có các hoạt động của phong trào thanh niên - sinh viên Việt Nam để mang lại những giá trị chuẩn mực Văn hóa - Đạo đức – Tư tưởng - Lối sống, ý nghĩa nhân văn sâu sắc – tốt đẹp cho người Việt; tạo dựng kiến thức vững chắc cho thanh niên - sinh viên Việt Nam; là cầu nối giữa các bạn thanh niên - sinh viên với các nhà lãnh đạo hàng đầu, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; tạo dựng giá trị bền vững, tốt đẹp cho đất nước và con người Việt Nam; đặc biệt là các Dự án, Chương trình phát triển con người, Quỹ từ thiện xã hội, Bảo vệ Môi trường, Du lịch, Văn hóa, Thể thao,... sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động – công tác của TTTV.