VIETNAM INTELLECTUAL FEDERATION
Phó Chủ tịch Liên hiệp Trí tuệ Viêt Nam Bùi Văn Dũng đi thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
Sáng ngày 05/02/2024 (26/12 âm lịch), đồng chí Bùi Văn Dũng Phó Chủ tịch Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam, đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ công tác, chiến đấu trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có các đồng chí Đỗ Hùng Tài Ủy viên Ban Chấp hành Hội truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội truyền thống Bộ đội Biên phòng huyện Yên Định, các đồng chí trong Hội truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Tại huyện Yên Định, đồng chí Bùi Văn Dũng đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt được giao nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của đất nước, của tỉnh trên tuyến biển và tuyến đất liền. Góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ chiến tranh, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng vũ trang khác đã anh dũng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giữ vững thành quả cách mạng ở miền Bắc, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong những thời kỳ khác nhau của cách mạng, trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn làm tròn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết thắng vượt lên tất cả, đứng vững nơi biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh hóa nói riêng đã đoàn kết, thống nhất, dựa vào dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ tôn vinh các giá trị vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của người Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Bên cạnh chức năng và nhiệm vụ tìm kiếm, công nhận và tôn vinh Nhân tài đất Việt, những người đã có cống hiến, đóng góp thực tế cho xã hội. Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam luôn tập trung, đẩy mạnh các hoạt động truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa qua các hoạt động, công tác thực tế để nâng cao nhận thức và hiệu quả giáo dục cũng như ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bùi Văn Dũng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên, tặng quà, chúc Tết đến cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ công tác, chiến đấu trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ, chiến sĩ, đã bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết nhân dịp Tết đến xuân về.