VIETNAM INTELLECTUAL FEDERATION
TTTV với Báo chí - truyền thông

Thông tin Liên hiệp Trí tuệ  Việt Nam qua báo chí & Truyền hình:

Lễ công bố quyết định, phát trên Thời sự VTC1:

Truyền hình Thanh niên VOV:

https://www.youtube.com/watch?v=NAdQ2k7yU6U

Báo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xung-kich-bao-ve-to-quoc/cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-lien-hiep-tri-tue-tre-viet-nam

Thông tin Báo Tiền Phong:

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tin-tuc/596427/tin-van-ngay-21-%E2%80%93-10-tpp.html

Báo điện tử TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:

http://thanhgiong.vn/thanh-lap-lien-hiep-tri-tue-tre-viet-nam-12498.html

Báo Thanh Niên:

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121024/thanh-lap-lien-hiep-tri-tue-tre-viet-nam.aspx