VIETNAM INTELLECTUAL FEDERATION
Phó Chủ tịch Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam Bùi Văn Dũng dự Đại hội 2013 Bộ TT&TT chỉ đạo tổ chức