VIETNAM INTELLECTUAL FEDERATION
Lễ công bố quyết định thành lập Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam, phát trên Truyền hình thanh niên VOV