VIETNAM INTELLECTUAL FEDERATION
Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng
Trong tuần qua, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tiến hành đi thăm và khảo sát các doanh nghiệp nông nghiệp đang hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, sản xuất giống cây trồng, nuôi trồng thủy sản trong tỉnh. 
Lãnh đạo Sở KHCN lắng nghe những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để cùng đồng hành hỗ trợ.

Qua đó thấy rõ  nhiều vấn đề khó khăn các doanh nghiệp đang gặp phải là: thiếu vốn đầu tư, thiếu thiết bị máy móc dành riêng cho các khâu sản xuất; công tác quản lý nhân sự của các doanh nghiệp còn chưa chuyên nghiệp, vừa làm vừa tự tìm hiểu nên cơ cấu sản xuất, việc quản lý nhân sự còn mang tính chất gia đình; đa số đội ngũ người lao động chưa qua tập huấn, đào tạo, năng suất lao động chưa cao; các thủ tục giấy tờ chưa được hoàn thiện vì thiếu sự hướng dẫn của chuyên gia…
 
Tại các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ đã đưa ra hướng hỗ trợ cụ thể  đối với từng đơn vị như: hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất (theo dõi xuất nhập hàng hóa, nhiệt độ trong phòng sản xuất) và quảng bá sản phẩm, hướng dẫn xây dựng website giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu độc quyền; hỗ trợ vốn vay ưu đãi để đổi mới công nghệ từ nguồn Quỹ phát triển khoa học công nghệ; hỗ trợ mở rộng thị trường, tham gia các hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm; tư vấn quản lý nhân sự, nâng cao năng suất chất lượng bằng cách áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhằm tránh lãng phí nhân lực, thời gian, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.
 
Bà Phạm Thị Nhâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Đợt đến thăm và khảo sát các doanh nghiệp này, để ngành không ngừng bám sát thực tiễn, hiểu rõ thực tế sản xuất của từng đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cùng những khó khăn vướng mắc các doanh nghiệp đang gặp phải để đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ. Từ đó, hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực, hữu hiệu nhằm đẩy mạnh chương trình Nâng cao năng suất chất lượng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
 
MINH PHƯƠNG