VIETNAM INTELLECTUAL FEDERATION
 • Nobel Y học vinh danh thuốc cứu người nghèo
  14/11/2018 | 56.150 lượt xem
  Tác động của những khám phá đoạt giải Nobel Y học 2015 đối với việc cải thiện sức khỏe con người và giảm thiểu đau đớn là vô hạn
 • Phát triển kinh tế miền núi bền vững và hiệu quả cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
  14/11/2018 | 22.986 lượt xem
  Miền núi Việt Nam chiếm 2/3 diện tích đất đai trong cả nước, là nơi cư trú của hơn 50 tộc người, cũng là nơi tập trung nhiều tài nguyên sinh học, khoáng sản và năng lượng có giá trị. Miền núi có vai trò quan trọng trong an ninh quốc phòng và chiếm một vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển của đất nước.
 • Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn
  14/11/2018 | 52.620 lượt xem
  Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Thiếu việc làm, không có việc làm hoặc việc làm với năng suất và thu nhập thấp sẽ không thể giúp thanh niên bảo đảm cuộc sống và phát triển bền vững. Đối với thanh niên nông thôn, việc làm liên quan đến yếu tố đất đai, tư liệu lao động, công cụ lao động, kỹ năng nghề và vốn sản xuất. Các yếu tố trên kết hợp thành một chỉnh thể tác động mạnh đến đời sống của thanh niên nông thôn. Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động này.
 • Phó Chủ tịch Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam Bùi Văn Dũng dự lễ tôn vinh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
  14/11/2018 | 21.707 lượt xem
  Thực hiện Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ngày doanh nhân Việt Nam và các quy định hiện hành về công tác tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, hướng tới kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2013.
 • Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam
  14/11/2018 | 22.550 lượt xem
  Ngày 24/2 tại Hà Nội, Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam tổ chức Hội nghị “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Bùi Văn Dũng Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Trung ương – Kiêm công tác Đoàn và phong trào thanh niên Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam tới dự và chỉ đạo hội nghị.